2012/07/06

gitflow

git-flow 下載:

git clone https://github.com/nvie/gitflow.git


git-flow 有綁一個 submodule 叫 shFlags(https://github.com/nvie/shFlags)
必須執行以下指令來設定:

git submodule init && git submodule update


如果無法執行 git submodule update
可以直接切換到剛 clone 下來的 gitflow 內,手動下載 shFlags:

cd gitflow
rm -rf shFlags
git clone https://github.com/nvie/shFlags.git


git-flow 安裝:

cd gitflow
sudo make install


使用說明:
http://jeffkreeftmeijer.com/2010/why-arent-you-using-git-flow/
http://codesherpas.com/screencasts/on_the_path_gitflow.mov
http://vimeo.com/16018419

Reference:
01. https://github.com/nvie/gitflow
02. http://ihower.tw/blog/archives/5140
03. https://github.com/nvie/gitflow/raw/develop/contrib/gitflow-installer.sh